ติดต่อ Mine Sasri Apartment

ที่อยู่ 31/20 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900   
 Tel. 081-348-7956, 089-110-9545, 089-167-9545 และ 02- 938 2365 ต่อ 105
E-mail:pochchand@hotmail.com


แผนที่ (Map)


Copyright @ 2008 Power By www.minesasriapartment.com